Είναι βασικό η σελίδα της κάθε επιχείρησης να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης!

Ο όρος SEO προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Search Engine Optimization (SEO), και στα Ελληνικά σημαίνει Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης. Δηλαδή είναι μία ειδική διαδικασία κάποιων ενεργειών επάνω στο site, αλλά και έξω από αυτό, έτσι ώστε η ιστοσελίδα αυτή να βγαίνει σε όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στην κατάταξη των αποτελεσμάτων στις αναζητήσεις από τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, για κάποιες λέξεις κλειδιά (keywords) που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και  έχουν επιλεγεί να εκπροσωπούν το περιεχόμενο του.
Κύριος σκοπός και αποστολή του πετυχημένου SEO είναι το site να εμφανίζεται στην πρώτη θέση των SERP (Search Engine Results Page) και στην χειρότερη περίπτωση μεγάλου ανταγωνισμού μέσα στα 10 πρώτα αποτελέσματα, διότι σύμφωνα με τις στατιστικές στο 80%  των αναζητήσεων ο χρήστης διαβάζει και επιλέγει μόνο από τα πρώτα 10 αποτελέσματα της αναζήτησης, δηλαδή την πρώτη σελίδα και μόνο το 20% προχωράει στα επόμενα 20 και 30 ή περισσότερα αποτελέσματα δηλαδή την 2η ή 33η σελίδα. Η Smarteqplus με το εξειδικευμένο της team σε Ελλάδα και Αυστρία φροντίζει διαρκώς έτσι ώστε το site σας βρίσκετε στην κορυφή των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.

Η Smarteqplus έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει υπηρεσίες προώθησης ιστοσελίδων 'SEO' (search engine optimization – βελτιστοποίηση ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης).Οι γνώσεις, η εμπειρία και τα σωστά τεχνολογικά μέσα μας δίνουν τη σιγουριά ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για την επιχείρησή σας.
Θέλετε κι εσείς να βρεθείτε στις πρώτες θέσεις του Google;

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης όπως google , yahoo, ask, in.gr ,bing κ.α. είναι η μέθοδος για την βελτίωση της εικόνας της ιστοσελίδας σας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης μέσω οργανικών αποτελεσμάτων. Με απλά λόγια βελτιστοποίηση ιστοσελίδων είναι υψηλές κατατάξεις στα αποτελέσματα αναζήτησης χωρίς την πληρωμή διαφημίσεων.
Για να βρίσκεστε ψηλά στις μηχανές αναζήτησης χρειάζεστε μια SEO ιστοσελίδα , η οποία να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να διαβάζονται τα περιεχόμενα της τέλεια από τις μηχανές αναζήτησης. Εκτός από την κατασκευή της ιστοσελίδας σας χρειάζεται και η κατάλληλη προώθηση της σας για καλύτερα αποτελέσματα.


-Πότε πρέπει και πώς μπορεί να γίνει μία ιστοσελίδα SEO ?

Η βελτιστοποίηση ενός site αρχίζει από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από την κατοχύρωση του σωστού ονόματος (domain name) και συνεχίζετε με την εγκατάσταση του κατάλληλου CMS, τον SEO σχεδιασμό του template της ιστοσελίδας, την σωστή σύνταξη και προβολή του περιεχομένου, την καταχώρησή του στις μηχανές αναζήτησης,  την χρήση διαφόρων μεθόδων για διασύνδεση του site με άλλα site στο internet, την κοινωνική του δικτύωση. Για την διαδικασία αυτή η εφαρμογή διαφόρων μεθόδων αλλά και συνδυασμός τους οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται και προσαρμόζονται στις καθημερινές εξελίξεις και αλλαγές που γίνονται από τις μηχανές αναζήτησης. Η Smarteqplus με τους ειδικούς συνεργάτες της παρακολουθεί τις αυτές δυναμικές εξελίξεις και τις εφαρμόζει κατάλληλα εγκαθιστώντας friendly sites και προσαρμόζοντας τα ανάλογα στις ανάγκες του πελάτη.

-Περισότερα για τον όρο Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης..

Ο όρος Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης περιγράφει όλες εκείνες τις διαδικασίες-επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης. Τελικός στόχος είναι η υψηλή κατάταξη του ιστοχώρου και η αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μέσω οργανικών αποτελεσμάτων, δηλαδή αποτελεσμάτων χρηστών του Internet που ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης με τις λέξεις-κλειδιά (keywords) που αφορούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

 Οι βασικές τεχνικές για βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης περιλαμβάνουν τα εξής:
    -Δημιουργία ή βελτίωση του περιεχομένου ώστε να είναι φιλικό και ενδιαφέρον στον επισκέπτη αλλά και προσπελάσιμο από τις μηχανές αναζήτησης όπως το Google.
    -Λέξεις κλειδιά στον τίτλο και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μιας σελίδας και των στοιχείων της (ALT, rel, title, κλπ).
    -Λέξεις κλειδιά σε συνδέσμους από άλλες ιστοσελίδες προς μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
    -Λέξεις κλειδιά που εμφανίζονται μέσα στο κείμενο της ιστοσελίδας.
    -Δημοτικότητα μιας ιστοσελίδας όπως μετράται από τους αλγόριθμους κατάταξης (π.χ. PageRank της Google).

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ώστε να βοηθά στην καλύτερη κατάταξη της στις μηχανές αναζήτησης είναι η συνάφεια (relevancy) μεταξύ του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων κλειδιών και του περιεχομένου της κάθε σελίδας.
Βασικό ρόλο, παίζει ο τίτλος κάθε σελίδας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερες από τις λέξεις-κλειδιά που έχουν καθοριστεί, αλλά ο τίτλος καλό είναι να παραμένει μικρότερος από δώδεκα λέξεις. Οι μηχανές αναζήτησης δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ετικέτες h1 και h2.

Η χρήση των λέξεων-κλειδιών είναι ζωτικής σημασίας για την επισήμανση ενός ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης. Αν στον ιστοτόπο περιλαμβάνονται περισσότερες από μια σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να εμφανίζονται σε όλες. Βασικός παράγοντας, επίσης, είναι οι λέξεις-κλειδιά να συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατό περισσότερες φορές στον κορμό του κυρίως κειμένου της σελίδας (body text). Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης τις "ψάχνουν" και στο κυρίως κείμενο. Αν δε συναντήσουν μια λέξη-κλειδί στο κυρίως κείμενο, απλά την αγνοούν.

Πρέπει να δίνεται όμως ιδιαίτερη προσοχή να μην γίνεται "υπερβολική επανάληψη" (flood) των λέξεων-κλειδιών, καθώς οι μηχανές αναζήτησης μπορεί να τη θεωρήσουν ανεπιθύμητη ("keyword spam"). Μόλις δημιουργήσετε το κείμενο σας, είναι απαραίτητο να δείτε πόσες λέξεις κλειδιά έχετε τοποθετήσει στο άρθρο σας. Το Google αποδέχεται τη συχνότητα των ίδιων λέξεων περίπου στο 7%.

Ορισμένοι από αυτούς που «στήνουν» ιστοσελίδες πιστεύουν ότι η σελίδα γίνεται ελκυστική με τις εικόνες. Αυτό ισχύει για τους επισκέπτες τις σελίδας, όχι όμως και για τις μηχανές αναζήτησης, οι οποίες δεν είναι ικανές να εντοπίσουν εικόνες. Κι όμως, υπάρχουν μηχανές αναζήτησης εικόνων στο Διαδίκτυο. Πώς εντοπίζουν τις εικόνες; Η απάντηση είναι και πάλι λέξεις-κλειδιά για καθεμία από τις εικόνες που τοποθετούνται στον ιστοχώρο.

Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν προγράμματα (συνήθως επί πληρωμή) αλλά και εταιρείες, οι οποίες με συνδρομή αναλαμβάνουν να εντοπίζουν τις 500 ή 1000 "κορυφαίες" λέξεις-κλειδιά και να τις αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους χρήστες τους. Δίνουν, επίσης, και κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτιστοποίηση, πολλές φορές δωρεάν.

Αμφιλεγόμενο σημείο, ωστόσο, παραμένουν οι μετα-επισημάνσεις (META tags). Δεν έχει διαπιστωθεί επακριβώς πόσο προσμετρώνται από τις μηχανές αναζήτησης, ωστόσο η σύσταση των ειδικών είναι να συμπληρώνονται σωστά τα πεδία μετα-επισημάνσεων για λέξεις-κλειδιά και μετα-περιγραφή (Meta-description).

Για να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα χρειάζεται να γίνει διεξοδικός έλεγχος των κύριων ανταγωνιστών μας αλλά και μια έρευνα πάνω στα keywords με εργαλεία όπως αυτά που θα αναφέρω παρακάτω.

Όταν δεν γίνει μια σοβαρή δουλειά πάνω στο θέμα αυτό, συχνά το SEO αποτυγχάνει και επίσης καταλήγουμε να βρισκόμαστε συνεχώς σε ένα φαύλο κύκλο στον οποίο «δοκιμάζουμε keywords – δεν βλέπουμε αποτέλεσμα».

Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως υπάρχουν πολλοί περισσότεροι παράγοντες που ενδέχεται να συμβάλλουν αρνητικά ή θετικά στη προσπάθειας μας. Από τους σημαντικότερους είναι η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας. αν μια σελίδα χρειάζεται περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα για να φορτώσει (υπό κανονικές συνθήκες πάντα) τότε υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να δυσαρεστηθεί ο επισκέπτης και να την κλείσει. Φυσικά υπάρχουν εξίσου μεγάλες πιθανότητες αυτή η δυσαρέσκεια να οδηγήσει στον μαυροπινακισμό της σελίδας σας και να μην την ξαναεπισκεφθεί. Οι μηχανές αναζήτησης δεν εκτιμούν καθόλου τις «αργές σελίδες».

 

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις!

 

Φιλερήμου 37 Καρακόνερο 85132 Ρόδος

+30 22410 37864  M.: +30 6989 959 930 M.: +30 6974 732 673

info@smarteqplus.org

 

Η επιχείρηση σας στο διαδίκτυο

Σίγουρα η καλύτερη κίνηση για μια επιχείρηση που θέλει να ανεβάσει τα κέρδη της είναι να προβληθεί έξυπνα και σωστά στο διαδίκτυο!

 

 

Επίπεδα προώθησης

Η προώθηση μιας ιστοσελίδας είναι χωρισμένη σε επίπεδα τα οποία διεξάγονται ανά 3 ημέρες υποχρεωτικά ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή θέση στο Google!

 


 

Πολυπλοκότητα

Το Seo δεν είναι κάτι απλό όπως δείχνουν πολλές εταιρείες & σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται μεγάλη στρατηγική και από την πλευρά της επιχείρησης και των Seo Managers

 

Seo διαφόρων χωρών

Μπορεί η επιχείρηση σας να είναι σε διάφορες χώρες και σίγουρα χρειάζεται διαφορετική μεταχείριση για την σωστή προώθηση της στο διαδίκτυο.

 


 

Προώθηση e-shop

Διαφημίστε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα αλλά και τα προϊόντα σας έξυπνα και οικονομικά.

 

Εγγραφή Seo κειμένων

Τα κείμενα μια ιστοσελίδας είναι το Α και το Ω  για την σωστή προώθηση της στο διαδίκτυο.

 

 


 

Περίοδος ολοκλήρωσης έργου

Ο χρόνος ολοκλήρωσης προώθησης ιστοσελίδων είναι περίπου 45 με 60 ημέρες στο 70% των περιπτώσεων.


 

Εμφάνιση και Προγραμματισμός

Οι κανόνες λειτουργίας και τα πιστεύω μας είναι πως το γραφιστικό μέρος της ιστοσελίδας είναι εξίσου σημαντικό με το προγραμματιστικό.


 

 Εάν τα παραπάνω ενδιαφέρουν εσάς και την επιχείρησή σας, επικοινωνήσετε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Φιλερήμου 37 Καρακόνερο 85100 Ρόδος

+30 22410 37864 M.: +30 6974 732 673  M.: +30 6989 959 931  info@smarteqplus.com